Obchodní podmínky

zatočte si
kolem
na zkoušku

Obchodní podmínky pro přístup a užití
technologie chráněné u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.

Výlučné právo k užívání této technologie je poskytnuto formou licence webovým stránkám www.klikomat.cz

Webové stránky www.klikomat.cz zprostředkovávají procentuální anebo jinou výši slevy mezi zde zaregistrovanými firmami a jejich zákazníky (dále jen „uživatel“ nebo „kupující“).

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY BYLY VYTVOŘENY PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV NA ZÁKLADĚ KOREKTNOSTI A FÉROVÉHO JEDNÁNÍ A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ SKRYTÉ ANEBO ZÁLUDNÉ USTANOVENÍ, KTERÉ BY POŠKOZOVALI JAKOUKOLIV STRANU MEZI ZDE ZAREGISTROVANÝMI FIRMAMI A UŽIVATELI.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že veškeré zde získané slevy může uplatnit pouze u firmy, kde nakoupil zboží nebo služby, a že jemu doručený slevový kód bude aktivován až po zaplacení, avšak nejdéle do 3 dnů.

 2. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že www.klikomat.cz není účastníkem smluvního vztahu mezi ním a zde zaregistrovanou firmou, a že si nebude žádným způsobem nárokovat slevu na www.klikomat.cz, který je pouze zprostředkovatelem slevy, a že neposkytuje a není garantem jim zde v procentech nebo v jinak vyjádřených slevách a nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě nebo v souvislosti se zprostředkovanou smlouvou.

 3. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že zde získaná sleva mu bude poskytnuta, pouze za podmínek, že za zboží či služby, zde zaregistrované firmě zaplatil.

 4. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že získané slevy 80,- Kč a více, mu budou převedeny na jeho bankovní účet zde zaregistrovanou firmou do 7 pracovních dnů, a to pouze v případě, že řádně vyplnil údaje potřebné k registraci svého uživatelského účtu a to zejména číslo bankovního účtu, ostatní údaje jsou dobrovolné.

 5. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že pokud neposkytne číslo svého bankovního účtu, bude jeho finanční částka (vytočená sleva) uložena v jeho uživatelském účtu na www.klikomat.cz.

 6. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že získané slevy 79,- Kč a méně, tedy tzv. podlimitní částky jsou uloženy v jeho uživatelském účtu na www.klikomat.cz, které může po dohodě s firmou uplatnit maximálně ve výši 50% částky na další nákup.

  Bude-li Vám vyplacena celá sleva na Váš bankovní účet, děje se tak z důvodu, že některé zde zaregistrované firmy neposkytují tzv. podlimitní částky 79,- Kč a méně.

 7. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že slevu ve výši podlimitní částky může vybrat pouze tehdy, pokud jeho finanční kredit splňuje minimální výši k výběru nastavenou administrátorem Klikomatu.

 8. Uživatel před každým získáním jeho slevy (tzn. zadáním slevového kódu, zadaném na www.klikomat.cz) stvrzuje, že akceptuje poskytnutí slevy za nákup, která mu je poskytnuta převodem na jeho účet a že se seznámil s obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

 9. Uživatel souhlasí se zpracováním emailové adresy na dobu neurčitou a se zasíláním informací a obchodních sdělení od firemních partnerů www.klikomat.cz. Souhlas uživatele se zasíláním obchodních sdělení a informací je dobrovolný. Uživatel je oprávněn tento souhlas písemně odvolat na uvedenou kontaktní adresu portálu www.klikomat.cz

 10. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je zde zajištěna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 11. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že platnost jemu doručeného slevového kódu je 14 dní.

 12. V případě reklamace u zde zaregistrované firmy tzn. vrácení zboží anebo služby uživatel souhlasí a bere na vědomí, že finanční částka, kterou za zboží anebo služby zaplatí, mu bude vyplacena do rozdílu po odečtení již získané slevy.

 13. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že nelze kombinovat poskytování slevy výběrem finanční částky z jeho uživatelského účtu a následně požadovat, či uplatňovat slevu na kolo štěstí. Tzn., že nelze uplatňovat obě slevové výhody současně.

 14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s vystavením a použitím fakturace v elektronické formě.

 15. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že veškerá práva k nastavení kola štěstí jsou vyhrazena.

 16. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že zde zaregistrovaná firma si vyhrazuje právo na změnu výše slevy v případě chybného zadání slevových údajů obchodníkem nebo pochybení funkčnosti technologie.

Práva povinnosti zaregistrovaných firem na www.klikomat.cz

 1. Zde zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že zde dává a poskytuje veřejný příslib a ručí, že splní a poskytne všechny zde získané slevy svým zákazníkům, tedy kupujícím, kterým poskytli slevový kód k uplatnění na www.klikomat.cz.

 2. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že zde získané slevy svým zákazníkům 80,- Kč a více, připíše na jejich účet do 7 pracovních dnů a slevy 79,- Kč a méně budou připsány ve slevové administraci na www.klikomat.cz s tím, že tyto slevy budou moci zákazníci uplatnit při dalším nákupu na jejich prodejních internetových stránkách anebo kamenných prodejnách.

 3. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že www.klikomat.cz je zprostředkovatelem a není účastníkem smluvního vztahu mezi prodávající firmou a kupujícím a tyto získané a aktivované slevy svých zákazníků ukládá do administrace prodávajících firem registrovaných na www.klikomat.cz

 4. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že poskytnuté slevové kódy svým zákazníkům po zaplacení aktivují ve své administraci firem na webu www.klikomat.cz do 3 dnů.

 5. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že se jedná o placenou službu vyjádřenou v kreditech, kde 1 Kč s DPH = 1 Kredit. Měsíční paušál činí 250 kreditů. Cena za každý vydaný slevový kód je rovněž vyjádřená v kreditech v tabulce níže. Pokud Váš zákazník neuplatní slevový kód do čtrnácti dnů, tzn., nevytočí si slevu na kole štěstí, budou Vám vráceny kredity zpět na konto Vaší peněženky.

  Cena produktu (v Kč)Procento z ceny produktuCena za vydaný slevový kód (v kreditech)
  0 – 1502%0-3
  151 – 3001,80%2,72 - 5,4
  301 – 5001,70%5,11 - 8,5
  501 – 10001,60%8 – 16
  1001 – 20001,50%15-30
  2001 – 50001,40%28-70
  5001 – 100001,30%65-130
  10001 – 200001,20%120-240
  20001 – 500001,00%200-500
  50001 – 1000000,80%400-800
  100001 – 2000000,60%600-1200
  200001 – 5000000,50%1000-2500
  500001 – 1000000 a více0,40%2000-4000
 6. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že pokud službu nevyužívá, tzn., že pokud v daném měsíci nevytvořila žádný slevový kód, nemusí platit žádný měsíční poplatek.

 7. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že pokud zákazník neuplatní slevový kód do 14 dnů, tak Vámi vydaná finanční částka za slevový kód se automaticky vrátí zpět na konto Vaší peněženky.

 8. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že může poskytnout neboli vydat tolik slevových kódů pro své zákazníky, na kolik má dostupný kredit ve své peněžence na portálu www.klikomat.cz

 9. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že má možnost nastavit a kdykoli změnit ve své administraci nastavení kola štěstí dle svých individuálních obchodních či marketingových požadavků, avšak v minimálním počtu šesti slev na kole štěstí.

 10. Zaregistrovaná firma souhlasí a bere na vědomí, že vytvořením její administrace na www.klikomat.cz stvrzuje, že se seznámila s aktuálním zněním podmínek a zavazuje se jimi řídit.

 11. Zaregistrovaná firma souhlasí se zveřejněním jejího názvu, loga, referencí na www.klikomat.cz

 12. Zaregistrovaná firma souhlasí s možností umístění názvu či loga www.klikomat.cz na svých webových stránkách a kamenných provozovnách.

 13. Zde zaregistrovaná firma bere na vědomí, že souhlasí s vystavením a použitím fakturace v elektronické formě.

Všeobecné ustanovení pro zde zaregistrované firmy a uživatele

 1. www.klikomat.cz si vyhrazuje právo jednostranně měnit či doplňovat obchodní podmínky. www.klikomat.cz bude o změně svých obchodních podmínek informovat tak, aby se s aktuálním zněním podmínek mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit jak firmy, tak uživatelé.

 2. www.klikomat.cz si vyhrazuje právo kdykoli ukončit anebo pozastavit poskytování slevových služeb zde zaregistrovaným firmám v případě, že by chtěli záměrně měnit anebo poškodit jakoukoliv součást portálu Klikomat.cz a nebo jeho uživatele tak, že odmítnou poskytovat anebo vyplácet slevy a tyto uživatele o tomto informovat.

 3. www.klikomat.cz nenese odpovědnost za jakoukoli závadnost obsahu anebo vzhledu materiálů zveřejňovaných na www.klikomat.cz a ani neodpovídá za přesnost, úplnost, pravdivost těchto materiálů zveřejňovaných na www.klikomat.cz, a ani nenese odpovědnost za případné nekalosoutěžní jednání, nebo porušení osobnostních nebo autorských práv zde zaregistrovaných firem.

 4. www.klikomat.cz neodpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s užitím a zveřejněním informací na klikomatu.cz a nebo realizací přenosu z webových stránek klikomat.cz třetím osobám

Závěrečná ustanovení

 1. www.klikomat.cz neručí za nepřerušený přístup na svoje webové stránky a ani za nezávadnost a bezpečnost svých webových stránek a neodpovídá tak za škody způsobené uživatelům a firmám při užívání, realizaci a přístupu k webovým stránkám www.klikomat.cz

 2. www.klikomat.cz neodpovídá za škody vzniklé při stahování dat anebo za škody způsobené poruchou webových stránek, anebo přerušením provozu, anebo napadením počítačovými viry.

 3. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti s portálem www.klikomat.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl tento přístup a užití portálu www.klikomat.cz uskutečněn.

 4. V případě, že by se stalo některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2013.